Bilitt Næringspark - i hjertet av Toten

Ledige næringstomter, 2 - 20 DA, 2848 Skreia.
Like ved FV. 33. Kun 10 mil fra Oslo og 7 mil fra Gardermoen.
Ca. 20 minutter til Gjøvik og Raufoss industripark.
Kontakt ole.kristian.lundby@betonmast.no